Hemulen
i'm a bad miracle XD
запомнить: "Thu Hà hay Ngọc Hà cũng được, quan trọng là Nastya vẫn là Nastya"
- Тху Ха или Нгок Ха - и то, и другое нормально, важно, что Настя - это Настя.


@темы: диаЛОГИ, viet nam