Hemulen
i'm a bad miracle XD
Vượt qua, vượt qua
Vượt qua bờ bên kia
Vượt qua hoàn toàn
Tuệ giác Thành tựu


@темы: viet nam, путешествие на восток